Nr 4

Nr 4 heeft als doel initiatieven te ontplooien en activiteiten te ondernemen die actief bijdragen aan de transitie naar een meer gelijkwaardige en duurzame toekomst. Nr 4 werkt bij voorkeur met gelijkgestemden en in co-creatie aan projecten voor een toekomstbestendig Europa. Nr 4 is oprichter en mede eigenaar van Changing Business.

Nr 4 is opgericht door Christiene Everaars. Christiene is een verbinder, een bruggenbouwer, een strateeg op het ´hoe´. In haar werk wil zij mensen en ideeën bij elkaar brengen en verbinden om zo ideeën tot werkelijkheid te brengen. Zij heeft hierbij een voorkeur voor de meer maatschappelijke thema´s op het snijvlak publiek-privaat: Energietransitie, werkgelegenheid van de toekomst, 4de industriële revolutie, economie 3.0. Zij zet graag haar creativiteit en energie in om verschil uit te maken voor mensen.